Planinarsko-ekološka sekcija

Ideja o nastanku ekološke sekcije nastala je iz potrebe da se mladim ljudima pruži mogućnost da svoje slobodno vrijeme provedu u prirodi. Uz organiziranja planinarskih izleta i izleta u prirodu, planinarsko društvo teži da razvija svijest ka očuvanju i zaštiti prirodne sredine.

Ciljevi

 • upoznavanje ljudi sa prirodom i prirodnim bogatstvima koja ga okružuju,
 • trajni interes i ljubav prema prirodi, okolišu,
 • eko-kampanja, eko-akcije,
 • valorizacija biološke raznolikosti te sustavna edukacija članova,
 • loše životne navike prvenstveno mlađih da se zamjene šetnjom i boravkom u prirodi,
 • razvijanje ekološke svijesti,
 • razvijanje sportskog duha,
 • očuvanje i zaštita prirodne i čovjekove okoline te unapređenje.

Pored posjeta prirodi, sekcija ima i edukativni karakter, tako da će svi zainteresovani mogu sudjelovati i u radionicama na kojima će članovi biti u prilici da nauče više o boravku u prirodi, prirodnim ljepotama koje nas okružuju, zaštiti životne sredine i obuci kojom bi se olakšao boravak u prirodi.

Radom u ovoj sekciji kod članova se izgrađuje ukus i kriterij u prosuđivanju, te utiče na formiranje pogleda na svijet u kojem humanistička i stvaralačka komponenta zauzimaju središnje mjesto.

U Ekološkoj sekciji želimo okupiti šumarske znanstvenike i stručnjake koji se bave raznolikom ekološkom problematikom s ciljem unaprijeđenja suradnje, razmjene iskustava, poboljšanja znanja, i sustavnog rješavanja određenih problema. U skladu s tim sekcija će obrađivati određene teme kroz seminare, radionice, stručne i znanstvene skupove i druge primjerenje oblike suradnje.

Kad čovjek, planinar jedno lijepo jutro ne posveti sebi i svojim sitnim potrebama, nego odluči pomoći drugome, onda je to u svakom slučaju stvar za pohvalu. A kada se odluči pomoći okolišu i prirodi koja nas okružuje, onda je to snažna poruka svima!

Motivacija

Aktivnosti planinarsko ekološke sekcije:

 • organizacija planinarskih izleta i tura s ekološkim temama
  markiranje i održavanje planinarskih staza (primjena eko boja),
 • organizacija akcija i čišćenje planinarskih staza,
 • pošumljavanje planinskih prostora u organizaciji sa šumarima,
 • dokumentiranje divljih odlagališta otpada,
 • organiziranje dobrovoljnih akcija čišćenja okoliša u suradnji s osnovnim školama i lokalnom zajednicom,
 • rad s djecom i animacija školske mladeži za ekološko i planinarsko djelovanje,
 • održivi razvoj s promocijom planinskog ekoturizma te zaštita prirode (predavanja,izložbe fotografija, održavanje raznih edukativnih događaja i prezentacija),
 • organiziranje predavanja stručnih suradnika (npr. zaštita pojedinih biljnih i životinjskih vrsta, zaštita šuma, upoznavanje gljiva i način njihovog branja, upoznavanje i zaštita ptica i drugo promatranje i izučavanje biološke raznolikosti (npr. prebrojavanje ptica, kvaliteta vode..),
 • obilježavanje važnijih datuma vezanih uz zaštitu prirode.

Voditelj splaninarsko ekološke sekcije:

Voditelj planinarsko ekološke sekcije:

Tea Čepo
+387 63 011 445
[email protected]